Het puin uit sloopprojecten kan hergebruikt worden als bouwstof voor andere bouwprojecten, secundaire bouwstoffen. Hoe gaat dit bij Gubbels in zijn werk?


Wat zijn primaire bouwstoffen?

Primaire bouwstoffen komen bijvoorbeeld uit de natuur; zoals grond, grind, kalksteen, etc.

Wat zijn secundaire bouwstoffen?

Secundaire bouwstoffen worden niet uit de natuur gehaald zoals dat bij de primaire stoffen gebeurd. Deze materialen zijn meestal restproducten die ontstaan bij productieprocessen of sloopprojecten. Denk dan aan bouw- en sloopafval, zeefzand en brekerzand.

Toepassing van secundaire bouwstoffen

De secundaire bouwstoffen worden door sorteren, breken, zeven en/of wassen hergebruikt in de wegenbouw en andere markten. In de grond- en wegenbouw worden de granulaten toegepast als wegverharding voor wegen en fietspaden, of als toeslagmateriaal in de asfaltindustrie. Daarnaast wordt het gebruikt als verhardingsmateriaal in de waterbouw. In de betonbouw worden de granulaten hoogwaardig toegepast in de productie van recyclebeton.

Met het recyclen van deze grondstoffen wordt een vrijwel gesloten betonkringloop wordt gerealiseerd.

Zo hebben we bijvoorbeeld een grondbank waar grond verzameld wordt totdat we die op andere locaties weer kunnen hergebruikt. Door de inzet van secundaire bouwstoffen, zoals gereinigde grond, verminderen we het gebruik van primaire bouwstoffen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een duurzame samenleving.


Welke secundaire bouwstoffen kunnen wij leveren?

Diverse minerale reststoffen zoals ballastmateriaal, asfalt, bakstenen, slakken e.d. kunnen zonder verdere bewerking niet worden toegepast. Wij kunnen deze materialen breken, zeven en op de gewenste gradaties leveren, zodat deze weer toegepast kunnen worden. Ballastmateriaal wordt o.a. gebruikt in de betonindustrie maar ook voor de productie van bomengranulaat.

Ook kunnen wij verschillende soorten granulaten leveren:

  • Menggranulaat 0/16 mm;
  • Menggranulaat 0/31,5 mm;
  • Betongranulaat 0/4 mm;
  • Betongranulaat 0/31,5 mm;
  • Betongranulaat 4/16 mm;
  • Betongranulaat 4/22 mm;
  • Betongranulaat 4/31,5 mm;

Alle producten worden onder certificaat BRL 2506 geproduceerd.

Secundaire bouwstoffen nodig? Neem contact op!

Heeft u secundaire bouwstoffen nodig bij uw project? Gubbels kunt u daarbij helpen! Neem dan contact met ons op via 0411-641980 of per e-mail info@gubbels.nl. Onze specialisten helpen u graag.
Op de hoogte blijven van de laatste
projecten en nieuws?