CO2 prestatieladder niveau 5!

Nadat Gubbels reeds enkele jaren in het bezit is geweest van de CO2 prestatieladder niveau 3 werd het tijd voor een nieuwe ambitie: Niveau 5 behalen!

Hiervoor zijn 2 ketenanalyses opgesteld, welke betrekking hebben op het immobiliseren en het up-cyclen van betonpuin. Bij het immobiliseren wordt grond, die als niet meer toepasbaar beschouwd wordt, omgezet naar een toepasbaar product. De grond hoeft dan niet te worden afgevoerd als niet toepasbare grond. Dit product “Indumix” kan worden toegepast als onderlaag voor asfalt. De dikte van de asfaltlaag kan hierdoor tevens gereduceerd worden. Met deze techniek genereren wij een CO2 besparing van 55%.

De ketenanalyse voor het up-cyclen van betonpuin is de tweede ketenanalyse, die Gubbels Bedrijven heeft opgesteld. Het betonpuin, dat vaak enkel als funderingslaag in de wegenbouw wordt gebruikt, kan door deze methode ook op een andere wijze worden toegepast. Deze manier geeft de mogelijkheid om betonpuin dusdanig te verwerken dat er nieuwe beton van kan worden gemaakt. Hiervoor maakt Gubbels gebruik van een stenenwasser (DVA). Door deze techniek toe te passen bespaart Gubbels 32% CO2 ten opzichte van de oude methode, het toepassen van de betonpuin als funderingslaag.

Naast bovengenoemde technieken, die Gubbels toepast om CO2 te  besparen, doen wij nog meer:
  • Bij de aankoop van nieuw materieel wordt CO2-besparing mee genomen als inkoopeis;
  • Wij hebben ca 1400 zonnepanelen liggen op onze daken. De laatste uitbreiding heeft begin 2021 plaatsgevonden. Nadien draait de volledige werkplaats en het hoofdkantoor op de opgewekte stroom van deze zonnepanelen;
  • We beschikken over een biomassa houtkachel, waarmee we het kantoor verwarmen;
  • Onze zeefinstallaties zijn voorzien van een dual power motor waardoor ze op twee verschillende manieren voorzien worden van energie (elektriciteit en brandstof);
  • Het grootste deel van de personenauto's is volledig elektrisch. Het beleid is dat alle personenauto's die in de toekomst aangekocht worden elektrisch zijn;
  • Onze personeelsleden volgen diverse cursussen voor het besparen van brandstof, bijvoorbeeld de cursus “het nieuwe rijden, het nieuwe draaien”;
  • Wij onderzoeken of het mogelijk is om machines met een groot brandstofverbruik ook gecombineerd te gebruiken, bijvoorbeeld de puinbreker (elektriciteit, brandstof);
  • We investeren in volledig emissieloze grondvezet machines en materieel. We maken op dit moment gebruik van de volgende emissieloze machines: mobiele kraan, miniloader, trilstamper, vloerenzaag. 
Kortom, Gubbels Bedrijven is zeer actief met het besparen van CO2.

Tijdens het 60-jarig jubileum is de directrice van Normec Certification het certificaat niveau 5 officieel komen uitreiken aan de directie van Gubbels Bedrijven. Wij zijn er zeer trots op dat wij niveau 5 hebben behaald.

Hoe ziet de CO2uitstoot van Gubbels er uit?
Bekijk het in de voortgangsrapportagesDeze documenten bevatten 4 invalshoeken:
A. Inzicht  – emissie rapportage
B. CO2 reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen).
C. Transparantie
D. Participatie

Welke stappen onderneemt Gubbels nog meer om C02 uitstoot te besparen?

Bekijk het in de volgende documenten:

Initiatievenlijst Gubbels
Handboek C02 prestatieladder

Op de hoogte blijven van de laatste
projecten en nieuws?