Over ons

Algemeen:
Gubbels is een in 1958 opgericht familiebedrijf dat zich presenteert als een allround organisatie met ongeveer 65 vaste medewerkers. Gubbels is werkzaam in de aannemers-, transport- en handelsbranche en is gevestigd in Helvoirt. De activiteiten van Gubbels bestaan onder andere uit:

 • het aannemen en uitvoeren van grond-, sloop-, water- en wegenbouwkundige werken;
 • het aannemen en uitvoeren van asbest- en (water)bodemsaneringen;
 • het transport van bouw- en sloopafval, zand e.d.;
 • (mobiele) (puin)recycling;
 • het leveren en aanbrengen van Krinner schroeffundamenten;
 • het uitvoeren van vijzelwerk en verplaatsingstechnieken;
 • de handel in (brand)schadepartijen en bouwmaterialen;
 • de inname, het bewerken en afzetten van grond en reststoffen;
 • het sorteren van bouw- en sloopafval.

Gubbels heeft de volgende werkmaatschappijen:

 • Gubbels Infra en Milieu B.V.;
 • Gubbels Recycling en Transport B.V.;
 • Gubbels Sloop en Asbestsanering B.V.;
 • Handelsonderneming Gubbels B.V.;
 • Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.;
 • Brabant BreCom B.V.;
 • Gubbels Speciale Technieken B.V.;
 • Gubbels Cleaning Services Helvoirt B.V.;
 • TOP de Kragge B.V.;
 • Borgenbouw B.V.;
 • Gubbels Beheer B.V.

Locaties:
Gubbels opereert vanuit 4 locaties in Noord-Brabant. Het hoofdkantoor van Gubbels is gevestigd aan de Nieuwkuikseweg 2 te Helvoirt. Op deze locatie, met een oppervlakte van 15.000m2, staat een sorteerloods, vindt puinrecycling plaats en staat de centrale werkplaats van waaruit het onderhoud aan het materieel wordt verricht.

Daarnaast kent de organisaties nog een locatie aan de Nieuwkuijkseweg in Vught welke op 27 mei jl. officieel heropend is na een uitbreiding van 17.000m2 naar 45.000m2. Dit terrein is ingericht voor be- en verwerking van grond- en reststoffen. De oppervlakte is geheel vloeistofdicht verhard en ingedeeld in vakken voor de (tijdelijke) opslag van (verontreinigde) grond en reststoffen.

Verder maken we gebruik van locatie “Wolvenbosch” aan de Houtsestraat 125 in Udenhout. Op deze locatie is vooral opslag van containers, bouwmaterialen en andere, primair her te gebruiken, materialen.

Tot slot bevindt de vierde locatie zich aan de Grote Leeuwerik te Bergen op Zoom, voormalig stortplaats “de Kragge”. Sinds 1 november voert dochteronderneming Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. (GRZN)  hier haar activiteiten uit, te weten: het leveren van primaire en secundaire bouwstoffen, accepteren en reinigen van verontreinigde grond, acceptatie van diverse minerale reststromen t.b.v. bewerking en/of op- en overslag, acceptatie van bouw- en slooppuin en breken tot granulaat.

Adres gegevens kantoor:
Vestiging: Nieuwkuijkseweg 2, 5268 LE Helvoirt
Postadres: Postbus 18, 5268 ZG Helvoirt
Telefoon: 0411 – 64 19 80
E-mail: info@gubbels.nl