Projectlocatie
Strateris te Nederweert           
Project
Uitbreiding bouwplan Hoebenakker Nederweert
Uitvoering
Grond- en Restoffenbank zuid-Nederland BV               
Status
Gereed oktober 2020               Contact opnemen

In opdracht van GMI Bodemmanagement, namens Gemeente Nederweert, heeft Gubbels Infra en Milieu B.V. een bodemsanering uitgevoerd op de locatie aan de Strateris te Nederweert. Op deze  locatie is in het verleden een verontreiniging met asbest ontstaan. Om het gebied verder te ontwikkelen (woningbouw) diende deze verontreiniging te worden verwijderd. Het ging hierbij om ca. 7.500 m3 verontreinigde grond. De werkzaamheden zijn verricht in de periode september/oktober 2020. Als saneringsvariant is ervoor gekozen om de met asbest-verontreinigde grond niet af te voeren voor reiniging elders, maar door middel van de technieken “droog zeven” en “handpicking” te ontdoen van asbest en overige reststromen. Deze werkzaamheden zijn op locatie uitgevoerd door dochteronderneming Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V., onder erkenning van de BRL SIKB 7500, protocol 7510 (Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie) en de eisen van de CROW400 (zwart-niet vluchtig.)

Door het hanteren van deze reinigingstechniek op locatie wordt de afvoer van reststromen tot een minimum beperkt. De gereinigde grond wordt, na keuring, weer hergebruikt binnen de locatie. Hierdoor is het gebruik van primaire grondstoffen overbodig. Hetgeen weer een bijdrage levert aan een circulaire economie.

Afbeeldingen van dit project