Projectlocatie
De Lier, Jogchem van der Houtweg 90
Project
Sloop voormalige veilinglocatie The Greenery              
Uitvoering
Gubbels Sloop en Asbestsanering BV
Status
In uitvoering, gereed medio december 2020 Contact opnemen

Westland Gubbels Sloop en Asbestsanering BV is neergestreken in het Westland. Een klein stukje voorbij Rotterdam, in het plaatsje De Lier zijn we, in opdracht van WDP Development NL, bezig met de totaalsloop van een groot bedrijfspand. De voormalige veilinglocatie (The Greenery) met een grootte van ruim 2 hectare, maakt plaats voor een nieuwe bedrijfshal van De Jong verpakkingen. De Jong is producent van golfkartonnen verpakkingen, voornamelijk voor de AGF-sector en industrie. 

Asbestsanering De voormalige veilinglocatie had een bijna volledig asbesthoudend dak van golfplaten. Voordat begonnen kon worden met de totaalsloop van het pand zijn deze golfplaten in hoog tempo  gesaneerd, in samenwerking van AVM BV. Ongeveer 1000 m2 golfplaten werden er per dag van  het dak verwijderd.  Naast het asbesthoudende dak had het pand nog verschillende andere asbestbronnen, waaronder flenspakkingen, kit, stopverf en diverse koord toepassingen. Deze bronnen zijn reeds door onze eigen asbestmedewerkers verwijderd en door het externe laboratorium van SGS vrijgegeven.

Hergebruik van materialen “Waar anderen afval zien, zien wij kansen.” Een slogan die bij ons al jaren past en ook in De Lier op een mooie manier vorm heeft gekregen. De geïsoleerde buitenwanden van  het pand zijn handmatig gedemonteerd, op lengte gesorteerd en verkocht voor direct hergebruik. De houten gordingen van de dakconstructie van het gehele pand, samen een lengte van ongeveer 22,8 km, zijn voorzichtig naar beneden gehaald. De balken zijn ontdaan van schroeven, spijkers en andere montagemiddelen en vervolgens gezaagd tot brede planken (zie foto). Deze planken vinden bij onze circulaire partner en tweedehands bouwmaterialenhandel Van Kessel gretig aftrek. 

Krachtpatsers  Momenteel wordt het pand door twee kranen van formaat (ruim  50 en 80 ton) gesloopt en voeren we vrijgekomen materialen, gescheiden, af. Wanneer het pand bovengronds is opgeruimd rest ons nog het opbreken, verkleinen en breken van de vloeren en fundering. De volledige hoeveelheid betonpuin en asfalt welke vrijkomen bij de sloop worden op dezelfde locatie hergebruikt als fundatielaag onder het nieuwe bedrijfspand en de buitenopslag. 

De klant ontzien van A tot Z Naast de asbestsanering en sloop, zal onze dochteronderneming Brabant BreCom (BBC) alle vrijgekomen puin en asfalt op locatie onder certificaat breken. Tevens realiseren we na de sloop een kleine bodemsanering op deze locatie. Ook deze vaardigheden hebben we in eigen huis.Tot slot zijn we al in overleg met de opdrachtgever over het voorbereidend grondwerk voor het nieuwe bedrijfspand.

Afbeeldingen van dit project