Projectlocatie
Bergen op Zoom
Project
Nieuwe Vesting Perceel 4&7
Uitvoering
Gubbels Infra en Milieu B.V.
Status
Uitvoering mei 2021 Contact opnemen

In onze nieuwsbrief spraken wij al eerder over project Nieuwe Vesting Perceel 4&7. Ook na de bouwvakvakantie in 2020 zijn wij verder gegaan met dit bijzondere en uitdagende project. Bijna alle facetten binnen Gubbels bedrijven zijn in volle uitvoering gezet op dit project.
Sloop- en asbestwerkzaamheden, bodemsanering, zeven- en  afvoeren van (verontreinigde) grond, aanvoer van schone grond en zand vanuit onze eigen grondbank Top de Kragge in Bergen op Zoom, breken van puin met onze mobiele breekinstallatie en riolering- en verhardingswerkzaamheden.
De laatste fase van dit project bestond voornamelijk uit het ontgraven onder saneringscondities van de bouwkuip Oostkwartier op Perceel 4 Nieuwe Vesting. Dit omvatte het zeven van de vrijkomende grond en vervolgens afvoeren. Tijdens deze ontgraving bleken er nog 85 stuks bestaande heipalen in de ondergrond aanwezig te zijn.

Met verschillende eigen machines zijn deze bestaande heipalen ontgraven en op een professionele manier getrokken, vervolgens klein gemaakt en gebroken door onze mobiele breekinstallatie. Het gebroken materiaal (betongranulaat 0/31,5) is vervolgens gebruikt voor de nieuwe fundering van de Wittoucksingel en Oude Vissershaven.  Deze wegen zijn tevens voorzien van een nieuwe beton- en pvc riolering. Al met al een strak staaltje duurzaamheid.

Afbeeldingen van dit project