De ontgraving in Rotterdam werd uitgevoerd onder saneringscondities, omdat het terrein vroeger werd gebruikt als vuilstort. Tijdens deze saneringswerkzaamheden werd er streng gecontroleerd op de veiligheid. Bij dergelijk situaties is er dan altijd een persoon aanwezig welke de diverse meet en monitort, zodat iedereen veilig en altijd gezond kan werken.

In dit geval werd er gemeten op LEL-VOCO-O2-CO-H2S. Tijdens het ontgraven hebben wij het stortmateriaal welke vrij kwamen, ook afgevoerd en is voor verdere sortering ook naar onze locatie in Bergen op Zoom getransporteerd.

Uiteindelijk waren deze werkzaamheden geheel afgerond. Hierna heeft Gubbels 4500m2 signaleringsdoek aangebracht. Op dit doek hebben wij later ruim 7000ton zand aangevoerd. Dit hebben wij gedaan om de bouwput gereed te maken voor de heistelling, zodat deze in een schone omgeving de werkzaamheden kunnen verrichten.

Momenteel heeft Gubbels de afgelopen week het laatste gedeelte gesaneerd, de liftputten en pompkamer. Nu zijn wij in het laatste stadium van het project. Het ontgraven van het schone zand pakket. Dat wil zeggen dat de poeren/rand balken weer vrij worden gemaakt en op de juiste hoogte worden ontgraven, zodat het bouwbedrijf kan starten met zijn betonwerk. Daarna zullen wij de werkzaamheden hervatten met het aanvullen van de diverse poeren en randbalken.

Voor aanvragen van (bodem)saneringen; bel met 0411-641980 of druk op onderstaande contact button. 👷 Contact opnemen

Project Franciscus ziekenhuis in Rotterdam 

Na de bouwvak van 2023 is Gubbels begonnen aan een nieuw project aan het Franciscus ziekenhuis te Rotterdam. Dit project is in opdracht van Heerkens van Bavel bouw uit Tilburg. Tijdens dit project is Gubbels verantwoordelijk voor de grondwerkzaamheden zoals:
  • Het compleet saneren van de bouwput.
  • Aanbrengen van zandpakket t.b.v. de heiwerkzaamheden
  • Ontgraven van het schone zandpakket. T.b.v. de betonwerkzaamheden funderingen
  • Aanvullen van de bouwput na de betonwerkzaamheden funderingen.
 Als allereerst heeft Gubbels de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • 1100m2 teerhoudend asfalt opgebroken en afvoert.
  • 1180m2 klinkers gereed gemaakt voor hergebruik
  • 2465m2 funderingslagen, staalslakken opgebroken en afgevoerd.
Al deze werkzaamheden waren gereed, daarna is Gubbels begonnen met het ontgraven van een bouwput. Daarbij hebben wij de diverse stromen grond/zand en overige funderingslagen aparte van elkaar in depot gezet. Hierna is het bemonsterd en naar onze grondbank in Bergen op Zoom gereden. Op locatie in Bergen op Zoom is alles door diverse zeven gegaan en gesorteerd.  Dit wordt gesorteerd op BSA- bouw- en sloopafval en tevens houden wij een stroom over, te kwalificeren als grond, hier wordt later een goed en juiste afzet voor gezocht.

Afbeeldingen van dit project

Op de hoogte blijven van de laatste
projecten en nieuws?