Allround partner

Grond-, weg en waterbouw is een van de basisactiviteiten van Gubbels.

Onze werkzaamheden zijn breed: van complexe opdrachten zoals het aanleggen van de complete infrastructuur van een bedrijfsterrein tot reconstructies van wegen binnen en buiten de bebouwde kom. Ook het aanleggen van fietspaden, parkeerplaatsen of bouwrijp maken van nieuwe woonwijken behoren tot onze activiteiten.

GUBBELS STAAT AAN DE BASIS VAN 

Uitbreidingsplannen of reconstructies:
 • Bouw- en woonrijpmaken percelen;
 • (her)Inrichten van bedrijfsterreinen;
 • Aanleg riolering;
 • Grondwerk t.b.v. funderingen;
 • Aanbrengen kabels en leidingen.

Reconstructies van (provinciale) wegen:
 • Opbreekwerkzaamheden;
 • Grondverzet;
 • Aanleg geluidswallen;
 • Aanleg verhardingen zoals; asfalt of elementenverharding.

Aanleg nieuwe natuur(gebieden)
 • Plaatsen van beschoeiing;
 • Afgraven percelen;
 • Aanleg infiltratievoorzieningen, vijvers of waterbassins.

Gubbels heeft de basis gelegd voor:

Bekijk onze projecten

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Bel 0411-641980 of mail naar info@gubbels.nl


Op de hoogte blijven van de laatste
projecten en nieuws?