Zorgpark Voorburg te Vught

Gubbels heeft van Reinier van Arkel Groep eind 2012 in bouwteam de opdracht verworven voor de reconstructie van de Laan van Voorburg, op Zorgpark Voorburg te Vught. Dit project omvat de totale reconstructie van de onder- en bovengrondse infra van deze laan.

Het project omvat het opbreken van element- en asfaltverhardingen, opnemen van de totale ondergrondse infrastructuur, aanbrengen van nieuwe rioleringen, aanbrengen van nieuwe fundatiematerialen en het opnieuw aanbrengen van de opgebroken elementverhardingen. Daarnaast wordt ook het inrichtingsmeubilair opgenomen en (her-)geplaatst.

Inmiddels is een eerste deel van de laan opgeleverd.