The Greenery Breda

In opdracht van WDP is Gubbels in april 2018 gestart met de totaalsloop van een gedeelte van de voormalige Greenery te Breda.

Een groot gedeelte van de bestaande bebouwing en asfaltverharding moest hier plaats maken voor een distributiecentrum van ca. 60.000m2 van een grote supermarktketen in Nederland. De opdracht omvatte o.a. het saneren van ca. 40.000m2 asbestdaken en de verdere totaalsloop van de bestaande veilinghallen incl. laaddocks, kantoren en asfaltverhardingen. Al met al een prachtig project voor de divisie van Gubbels Sloop- en Asbestsanering waarbij dochter onderneming Brabant BreCom ingeschakeld is voor het breken van totaal ca. 50.000 ton menggranulaat, stabilisatiemateriaal en teervrije asfaltschollen. Toen de sloopwerkzaamheden vorderden is Gubbels Infra en Milieu aangeschoven om het bouwrijp maken van het terrein op te pakken. Dit omvatte o.a. het op hoogte brengen van het terrein tpv. de toekomstige bebouwing, het ontgraven van de nieuwe laaddocks en het aanbrengen van het ter plaatse gebroken menggranulaat zodat de bouwkundige aannemer, Willy Naessens Industriebouw NV,  tijdig met de bouwwerkzaamheden aan kon vangen. Verder zijn tussentijds alle kabels en leidingen omgelegd zodat deze geen belemmering meer vormden voor de nieuwbouw.

Door de goede samenwerking tussen de verschillende Gubbels Bedrijven, heeft Gubbels Infra en Milieu inmiddels van Willy Naessens Industriebouw de opdracht ontvangen voor de totale onder- en bovengrondse terreininfra incl. het grond- en profileerwerk t.b.v. de nieuwbouw.  Dit project is daarmee een prachtig voorbeeld van het samenwerken van de verschillende Gubbels Bedrijven waardoor de klant ontzorgd wordt en de verschillende disciplines van een project gelijktijdig op kunnen trekken.