The Greenery Breda

Het Belgische beursgenoteerde vastgoedfonds WDP heeft enige tijd geleden de panden van The Greenery in Barendrecht en Breda gekocht. De verouderde bedrijfspanden worden gesloopt en er komen moderne gebouwen terug die WDP verhuurt aan The Greenery.

In Breda heeft  Gubbels Sloop en Asbestsanering BV de opdracht gekregen om een viertal  gebouwen te saneren en te slopen. Het toezicht op de werkzaamheden wordt uitgeoefend door SGS Search.

Het gaat bij deze projecten om de wet van de grote getallen.

  • 44.000 m2 gebouwen en loodsen slopen;
  • 38.000 m2 asbest cement golfplaten verwijderen;
  • veel asbesthoudende installaties verwijderen (ook in containment);
  • 1.300 ton schroot afvoeren;
  • 29.000 m2 verhardingen opbreken;
  • 41.000 ton vrijkomende puin en asfalt ter plaatse breken door dochterbedrijf BBC BV;

De planning op dit soort projecten is altijd strak. We zijn begin mei gestart. Er zullen op een gegeven moment 6 rupskranen aan het werk zijn en de oplevering staat gepland voor medio september.

Een mooie uitdaging voor het gemotiveerde team van Gubbels, we hebben er zin in…….

 

Update 1-10-2018

In opvolging van de sloop en asbestsanering van de diverse hallen breken we momenteel de puin op locatie en verwerken deze weer binnen de projectgrenzen. Daarnaast voeren we de voorbereidende grondwerkzaamheden uit.

Een impressie van de huidige stand van zaken is te zien in de volgende video: