Stut- en vijzelwerken op de voormalige Seeligkazerne te Breda

In opdracht van de bouwcombinatie Remmers/Hurks zijn wij, Gubbels, ingeschakeld om in nauwe samenwerking met Raadgevend ingenieursbureau Van Nunen stut- en vijzelwerken te verrichten op de voormalige Seeligkazerne aan de Fellenoordstraat te Breda.

Aan de noordzijde van de Seeligkazerne staat een monumentaal gebouw: het Groot Arsenaal. Het Groot Arsenaal is gebouwd in 1771 en is volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een rechthoekig gebouw met twee zadeldaken tussen topgevels aan de korte zijden. Het inwendige wordt in twee beuken gedeeld door een rij rondbogen op rechthoekige pijlers op zowel begane grond als eerste verdieping. In de plannen van Ector Hoogstad Architecten wordt het Groot Arsenaal getransformeerd tot een hotel met restaurant voor het praktijkonderwijs van de Rooi Pannen. De lang verborgen bakstenen boogconstructie van het 18e eeuwse Rijksmonument gaat volgens het architectenbureau hierbij een belangrijke rol spelen in het nieuwe interieur. Om deze boogconstructies zichtbaar te maken en de originele dragende, constructieve functie weer op te laten nemen, is de gehele middengevel volledig gestut. Tevens worden hierbij stapsgewijs de kapconstructie en tussen vloeren vervormingsgestuurd gevijzeld om herstel van de standvinken op de tweede verdieping en gemetselde bogen op de eerste verdieping en begane grond mogelijk te maken. Uiteraard gebeuren deze werkzaamheden onder toezicht van de Gemeente Breda en eigenaar en eindgebruiker van het gebouw, De Rooi Pannen. De werkzaamheden worden vanzelfsprekend nauwkeurig gemonitord zodat alles na afloop weer in de oude staat gecontroleerd teruggebracht kan worden.