Sloopwerk zwembad de Hooght in Papendrecht

Papendrecht heeft na 46 jaar trouwe dienst in de zomer van 2014 afscheid van zwembad de Hooght genomen. Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken BV heeft begin januari 2015 de opdracht gekregen van de gemeente Papendrecht om het zwembad te slopen. 19 Januari is begonnen met de asbestsaneringen en dat nam zo’n 5 weken in beslag.

Daarna is er met rupskraan van resp. 50 ton en 60 ton begonnen met het slopen van het buitenbad. Een behoorlijke uitdaging in het zeer laag gelegen drassige gebied. Onze machines moesten ten alle tijden op dragline schotten blijven staan om niet in de drassige bodem weg te zakken. Door horizontale diepdrainage is de grondwaterstand op peil gehouden en werd voorkomen dat de ontstane gaten vol zouden lopen met grondwater. Direct na het slopen zijn de heipalen digitaal ingemeten en zijn de gaten opgevuld met grof zand.

De vrijgekomen puin is ter plaatse gebroken door dochterbedrijf Brabant BreCom BV en het granulaat is in de regio verkocht en verwerkt. De oude buiten- en binnenbaden hebben plaatsgemaakt voor een nieuwe ligweide. De nieuwe buitenbaden zijn al zichtbaar en kunnen naar verwachting in mei van dit jaar in gebruik worden genomen. Als ook de woningen tussen de Burgemeester Keijzerweg, Zonnedauw en Lange Tiendweg gerealiseerd zijn, is de gebiedsontwikkeling Lange Tiendweg voltooid.