Sloopwerk Sacramentskerk Tilburg

Tussen 1931 en 1933 werd de Sacramentskerk gebouwd aan, de toen Nieuwe Bosscheweg, een van de belangrijkste uitvalswegen van de stad.
In 1992 werd de torenspits verwijderd,. De torenspits verkeerde in slechte staat en mogelijk bij storm een gevaar voor omwonenden opleveren.
In 2005, na felle protesten van parochianen en wijkbewoners, werd de kerk aan de eredienst onttrokken.
Na jarenlange pogingen om de kerk een gemeentelijk, dan wel een rijksmonument te maken, besloot uiteindelijk de Raad van State dat een dergelijke status op formele gronden niet verleend hoefde te worden.
In 2015 werd een nieuw een plan gepresenteerd om de kerk deels te behouden. De toren en de voorzijde (het eerste travee) blijven bestaan, schip en koor zullen worden gesloopt. Op die plaats zal dan in de loop van 2018 en 2019 een aantal huizen kunnen verrijzen.
Begin oktober zijn wij begonnen met het verwijderen van asbesthoudende materialen. Half oktober is de rupskraan Liebherr L944HDD met verlengde sloopgiek begonnen om met uiterste precisie het hoge kerkgebouw neer te halen. Vooralsnog geen sinecure om met zo min mogelijk overlast voor de woonwijk en omgeving een groot en hoog kerkgebouw te verwijderen.
Eind november is het terrein bouwrijp opgeleverd aan de bouwer en kan achter de gespaarde toren het nieuwe bouwplan gerealiseerd worden.