Sloop en asbestsanering Waalhaven Rotterdam

Projectlocatie: Rotterdam
Project: Sloop en asbestsanering Waalhaven Rotterdam
Uitvoering: Gubbels Sloop & Asbestsanering
Status: Gereed begin 2019

In de Waalhaven in Rotterdam is Gubbels Sloop en Asbestsanering begonnen aan de sloop van een
oud verzamelbedrijfspand.

Het pand dateert uit 1951 en bevat diverse asbesttoepassingen zoals een plat dak met bitumen en asbesthoudende deuren. We zijn in november gestart met het verwijderen van asbest en hebben het pand zo goed als “kaal” gestript. Het strippen van onze slooppanden, waaronder Rotterdam, wordt steeds nauwkeuriger uitgevoerd. Vroeger werd een gebouw gesloopt in de staat waarin de laatste gebruiker het had achter gelaten. Hierdoor kwamen veel materialen door elkaar heen te liggen en waren de volgende stappen in het recycle proces tijdrovend. Tegenwoordig worden lossen materialen zoals vloerbedekking, plafonds en overige materialen dat geen beton of staal bevatten uit op voorhand uit het pand verwijdert. Zodoende blijft er voornamelijk schone puin en een kale staalconstructie over welke door onze machines worden gesloopt.

In Rotterdam verwijderen we ook de fundering en wordt tot slot alle vrijkomende puin op locatie gebroken door dochteronderneming BBC.