Schootjesbaan te Riel

Gubbels moderniseert in opdracht van Van Iersel Compostering het terrein te Riel. Het terrein is volledig ontgraven voor het aanbrengen van 2mm dikke folie. Vervolgens is er drainage aangebracht en is het terrein opgehoogd met het vrijgekomen zand.

Hierna is het terrein voorzien van een rioolstelsel, mantelbuizen en diverse putten voor de zuivering en opvang van regenwater. Tot slot is er terreinverharding aangebracht.