Schiphol-Rijk

Door een uitslaande brand is in december 2015 een bedrijfspand met 2 aangebouwde kantoren door brand verwoest.
Wij werden door een verzekering maatschappij uitgenodigd om meervoudig onderhands tot een inschrijving te komen in Januari 2016.
Wij werden als laagste geselecteerd uit de 3 inschrijvers mede op basis van een volledige aanbieding waarbij een aantal opties (gedeeltelijk of geheel sloop) de criteria waren.
Het omvat een bedrijfshal welke aan weerszijden door kantoren geflankeerd is en tegen een parkeergarage is gebouwd.
We kregen een volledige opdracht tot totaal sloop.
Vanwege belendende bebouwing hebben wij na opdracht verstrekking medio Mei 2016 meteen een opname van de omgeving laten maken.
Dit om schades ten gevolge van het sloopwerk aantoon baar te kunnen maken en de omgeving hierin gerust te stellen.

De start heeft van wege het afsluiten van alle nutsvoorzieningen erg lang op zich laten wachten en is pas in februari 2017 geweest.
Nadat we de gehele bovenbouw hadden gestript met minigraver en schranklader zijn onze sloopkranen gestart met het omzichtig neerhalen van de tussenbouw(hal) waarna de beide kantoren omzichtig werden neergehaald.
Nadat de gehele bovenbouw was verwijderd en afgevoerd zijn de beide sloopkranen gestart met het omzichtig verwijderen van de vloeren en funderingen.
Vanwege de aanwezigheid van heipalen en op korte afstand van belendingen is er voor gekozen om alles met sloopscharen te verkleinen zodat de palen intact bleven en er geen trillingen naar de omliggende gebouwen gingen welke mogelijk schade zouden kunnen veroorzaken.

Materialen:
Alle te storten niet herbruikbare materialen (brand resten) zijn op korte afstand aangeboden aan een sorteerder evenals de puin van de bovenbouw die uit gemengde puin bestond (beton en metselwerk).
De gehele onderbouw (vloer en fundaties) zijn (op retour basis vrachten) naar onze eigen recycling in Helvoirt afgevoerd waar deze weer geschikt wordt gemaakt voor toepassing als granulaat in nieuwe beton.
Dit werk is naar alle tevredenheid van de opdracht gever en zonder schades opgeleverd.
Kenmerken :350 ton afval, 900 ton meng puin , 1.600 ton beton puin.

Materialen:
Alle te storten niet herbruikbare materialen (brand resten) zijn op korte afstand aangeboden aan een sorteerder evenals de puin van de bovenbouw die uit gemengde puin bestond (beton en metselwerk).
De gehele onderbouw (vloer en fundaties) zijn (op retour basis vrachten) naar onze eigen recycling in Helvoirt afgevoerd waar deze weer geschikt wordt gemaakt voor toepassing als granulaat in nieuwe beton.
Dit werk is naar alle tevredenheid van de opdracht gever en zonder schades opgeleverd.
Kenmerken :350 ton afval, 900 ton meng puin , 1.600 ton beton puin.