Reconstructie van de N269 Tilburg-Reusel

In opdracht van Gebr. Van Kessel is Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken begin juni gestart met de werkzaamheden t.b.v. de reconstructie van de N269 Tilburg-Reusel. Dit project omvat de ombouw (Reconstructie) van de voormalige betonnen weg waarbij Gubbels als één van de partners van Gebr. Van Kessel  o.a. de volgende werkzaamheden heeft uitgevoerd :

 

  • Spanningsvrijmaken (beuken) van ca. 150.000m2 betonnen wegconstructie
  • Opbreken, afvoeren en accepteren van ca. 26.000m2 betonverharing ter plaatse van voormalige vluchtstroken
  • Opbreken, uitvullen en herprofileren van ca. 14.000m2 betonverharding ter plaatse van aansluitingen rotonde’s en op- afritten
  • Opbreken, afvoeren en accepteren van ca. 26.000m2 funderingslaag van  teerkalkstabilisatie
  • Saneren, afvoeren en accepteren van ca. 3000m3 Niet Toepasbare grond uit midden- en buitenbermen
  • Leveren en verwerken van ca. 11.000m1 doornikse breuksteen als semi-verharding in buitenbermen
  • Het uitvullen, verdichten en afwerken van ca. 25.000m1 midden- en buitenbermen
  • Het vrijzagen, opnemen en herplaatsen van ca. 350 stuks straatkolken

Ook dit project is weer een voorbeeld van de synergie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van de Gubbels Bedrijven. Zo heeft GrZN al het afvoer en acceptatie van de verschillende vrijkomende reststoffen en levering van verschillende bouwstoffen verzorgd.

Brabant Brecom heeft al het vrijkomend betonpuin verwerkt tot een nieuwe grondstof welke toegepast zal worden voor de betonindustrie. Bovengenoemde werkzaamheden zijn in een zeer korte uitvoerings-
periode uitgevoerd waarbij in bepaalde periode’s letterlijk dag en nacht gewerkt is.