Reconstructie Rondweg Oost te Steenbergen

Medio februari 2018 heeft KWS Infra Roosendaal in samenwerking met Gubbels Infra en Milieu het project “Reconstructie Rondweg Oost” te Steenbergen in opdracht gekregen van de gemeente Steenbergen. Deze opdracht is een mooi voorbeeld hoe partners als KWS en Gubbels elkaar kunnen versterken bij het binnen halen van dergelijke projecten. Het betrof hier namelijk een aanbesteding met EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) criteria, waarbij in de aanbestedingsfase door KWS en Gubbels alle specifieke kennis m.b.t. duurzaamheid, ontwerp, planning, kansen, risico’s en optimalisaties benut is om een zo goed mogelijk plan en inschrijving in te dienen. In dit geval is dit door de opdrachtgever, Gemeente Steenbergen, ook zo gewaardeerd want het plan kwam als beste uit de bus en daarmee werd de meest fictieve korting behaald, wat uiteindelijk leidde tot de meest gunstige inschrijving.

Het project betreft het inrichten van de voormalige rondweg nabij Steenbergen, die door de aanleg van de nieuwe A4, een andere functie heeft gekregen. Een omvangrijk project waar alle verschillende disciplines van de Gubbels Bedrijven weer hun steentje bij kunnen dragen. Zo worden  door Gubbels Infra en Milieu o.a. de bestaande betonverharding gezaagd en opgebroken, de bestaande teerkalkfundering gesaneerd, verontreinigde grond uit de bermen gesaneerd,  cunetten en watergangen gegraven en puinfundaties aangelegd. Dochteronderneming BBC breekt een gedeelte van de vrijkomende betonverharding ter plaatse voor hergebruik in het project en het restant van het betonpuin wordt op onze locatie TOP de Kragge in Bergen Op Zoom gebroken, gezeefd en gewassen om deze weer als hoogwaardige grondstof te leveren aan de verschillende betonproducenten. Door GRzN wordt de afzet en acceptatie van alle vrijkomend teerkalkstabilisatie en verontreinigde grond verzorgd, alsmede de verschillende leveranties van zand en grond vanuit TOP de Kragge. Zo zorgt de synergie tussen de verschillende Gubbels Bedrijven ervoor dat wij als partner een perfecte rol kunnen vervullen bij het uitvoeren van dergelijke projecten !