Reconstructie Professor Zeemanweg te Waalwijk

Projectlocatie: Waalwijk
Project: Reconstructie Professor Zeemanweg
Uitvoering: Gubbels Infra & Milieu
Status: Gereed augustus 2018

Gubbels Infra en Milieu heeft de afgelopen jaren de omliggende parkeerterreinen van achtereenvolgens Piet Klerkx en de Woonexpress vernieuwd. Om de Professor Zeemanweg tussen beide woonwinkels eenzelfde uiterlijk te geven zijn we, in opdracht van de Gemeente Waalwijk, begin 2018 begonnen met de reconstructie van deze weg.

We zijn begin mei gestart met het opbreken van de oude weg inclusief parkeervakken, bestaande uit voornamelijk elementverharding van beton en gebakken klinkers. Ook het terreinmeubilair zoals vlaggenmasten en lantaarnpalen en de hemelwaterafvoeren hebben we verwijderd. Het oude rioolstelsel was een gemengd stelsel van hemelwater en vuilwater, wat we hebben vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

De promenades langs de woonwinkels zijn ruimschoots verbreed voor het conform van de bezoekers en we hebben een tweetal zebrapaden aangelegd zodat winkels aan beide zijde van de weg veilig te bereiken zijn.

Tot slot is er een nieuwe asfaltconstructie aangebracht.