Project “Robuust Spoor” te Oisterwijk

In opdracht van BAM Infra BV heeft Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken diverse grond- en saneringswerk uitgevoerd t.b.v. het project “Robuust Spoor” te Oisterwijk. Het project betrof de benodigde grond- en saneringswerken voor het inschuiven van een tunnelbak door het spoorlichaam. Voorafgaand aan de buitendienststelling heeft Gubbels de voorbouwlocatie ontgraven t.b.v. de realisatie van de tunnelmoot. Aansluitend heeft Gubbels een aangrenzende bodemverontreiniging gesaneerd en de vervuilde grond afgevoerd naar de TOP locatie van dochterbedrijf GrZN. In het weekend van 14 oktober is er tijdens de buitendienststelling letterlijk dag en nacht gewerkt om de ontgraving te realiseren en het e.e.a. voor te bereiden t.b.v. het daadwerkelijke inschuiven van de tunnelmoot. Deze werkzaamheden bestonden uit : 

 

  • Ontgraven en afvoeren van ca. 1600 ton verontreinigde grond onder saneringscondities en begeleiding NGE
  • Ontgraven en afvoeren van ca. 3500 ton overige grond
  • Ontgraven, plaatsen en aanvullen van 2 stuks liftputten van ca. 30 ton
  • Aanleggen schuifbanen t.b.v. schuifconsoles en fijnprofileren ontgraving
  • Aanvullen van de tunnelmoot na inschuiving
  • Aanleg van een 2 tal overgangsconstructies t.p.v. spoorlichaam
  • Opbreken en aanvullen van de voorbouwlocatie

 

Ook op dit project hebben de Gubbels bedrijven weer laten zien dat zij staan voor inzet, betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit.