Project “hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch” te Vlijmen

In opdracht van Natuurmonumenten heeft Gubbels Infra een van de allerlaatste handelingen uitgevoerd  aan het project HoWaBo (hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch).

De opdracht bestond uit:
– het verruimen van circa 930 strekkende meter watergang.
– De aanleg van 60 meter nieuwe watergang.
– Het dempen van een bestaande watergang met een breedte van circa 9 meter.

Totaal is er 5200 m3 ontgraven, vervoerd en verwerkt in de te dempen watergang. Er zijn nieuwe betonnen duikers aangebracht van rond 1000 mm voor de hekkendam en rond 315 PVC duiker om de te behouden sloot te verbinden met een naastgelegen watergang.

Tot slot wordt het perceel gedeeltelijk ingezaaid.