Opening uitbreiding T.O.P. de Hoef

Veel jaren is er overleg geweest met diverse instanties om de vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen voor de uitbreiding van T.O.P. de Hoef rond te krijgen.
27 Mei jl. heeft de heer Bert Pauli, gedeputeerde van de provincie Noord Brabant de openingshandeling verricht.
Meer dan honderd genodigden waren hier getuige van.
We kijken allemaal met een erg tevreden gevoel terug op deze geslaagde middag.
Mede dankzij giften van de genodigden hebben wij een mooi bedrag geschonken aan een dankbaar goed doel namelijk Villa Pardoes.
Er is een mooie film gemaakt van deze middag en de beelden zijn echt de moeite waard. Bekijk de film via de volgende link: Opening T.OP. de Hoef