Natuurbouw project Loonse en Drunense duinen

Begin november 2015 zijn we in opdracht van Stichting Natuurmonumenten gestart met het graven van een 5 hectare groot ven in het agrarisch gebied het Hengstven tussen Helvoirt en Udenhout.

Deze natuur technische werkzaamheden worden in overleg uitgevoerd met een ecoloog, zodat flora en fauna maximaal gespaard en uiteindelijk versterkt worden.

De bovengrond wordt afgezet en de waterlopen worden opgeschoond. Het vroegere karakter van het gebied aan de zuidkant van de Loonse en Drunense duinen wordt zo in zijn oude glorie hersteld.

Er ontstaat een mozaïeklandschap van bloemrijk grasland, droge en natte heide, houtwallen en kleinschalige akkers. Om het gebied te vernatten, is het dempen van slootjes een van de ingrepen.

Boeren in de directe omgeving kunnen gebruik blijven maken van het gebied. Voor de recreanten wordt het gebied aantrekkelijker. Onder meer door de aanleg van een wandelpad en mogelijk ook door het plaatsen van een uitkijkpunt.

Er moet totaal zo’n 60.000m3 grond ontgraven worden. Hiervan is ongeveer 25.000m3 zand en 15.000m3 teelaarde overbodig en dit wordt afgevoerd.

Gezien de ligging van het project in recreatief gebied, worden voor aanvang van de grondtransporten maatregelen genomen om de veiligheid van omwonenden en recreanten te waarborgen.