Lipsstraat te Drunen

Medio 2011 heeft Gubbels de productiehal en aan aantal andere gebouwen van Wärtsilä te Drunen gesloopt. Deze gebouwen stamden nog uit 1939 van scheepsschroevenfabriek Lips. Wärtsilä sloot in 2011 de gieterij in Drunen.

Gubbels begon het project met het verwijderen van asbest uit de te slopen hallen. Vervolgens werd gestart met de sloop van de hallen van in totaal ca. 12.500 m2. Bij de sloop van de hallen kwam ca. 3.500 ton staal vrij. De zware stalen constructies waren gebouwd op sterke betonnen funderingen, welke tevens zijn verwijderd.

Op een gedeelte van het terrein worden nieuwe kantoren gebouwd.