Katwijk slopen zwarte markt hallen

In Katwijk bij Cuijk aan de Maas voltrok zich in april 2016 een regelrechte ramp. Een 20.000m2 groot bedrijven complex waarin 1100 standhouders brandde tot de grond toe af. Gubbels kreeg direct na de brand de opdracht om de oude fabrieks schoorsteen die op instorten stond met de hand te slopen. Nadat geinventariseerd was waar zich asbesthoudende materialen in het gebouw bevonden is begonnen met het saneren hiervan en vervolgens met de totaal sloop. De vrijkomende puin is ter plaatse gebroken en krijgt deels weer een toepassing op het terrein.