Gubbels Recycling en Transport en Brabant BreCom BV

Te slopen bouwwerken zijn min of meer grondstoffenbanken, De vrijkomende materialen kunnen we keer op keer gebruiken als basis ingrediƫnten.
In Nederland wordt voornamelijk grind toegepast als grof toeslagmateriaal voor beton. Geleidelijk neemt de schaarste aan grind toe, vooral door het niet meer afgeven van winningsconcessies.
Een milieuvriendelijk alternatief voor grind is betongranulaat verkregen uit betonpuin. Desondanks werd in 2014 maar 2 tot 3% van het grind vervangen door betongranulaat. In 2025 tot 2030 moet dat percentage betongranulaat zeker omhoog kunnen naar 30%.
Maar wij gaan nog een stapje verder met het zogenaamde slimbreken.
Slimbreken is een nieuwe vorm van betonpuin-recycling. Simpel gezegd , wat je er in hebt gestopt moet je er ook weer uit kunnen halen. Het betonpuin wordt teruggebracht tot zand, grind en cementsteenpoeder, dat direct geschikt is voor de betonindustrie. Het cementsteenpoeder is een soort half-cement met een stevige bindingscapaciteit.
Wij vinden dat wij als sloopaannemer met recycling-ambitie deze mogelijkheden verder moeten gaan ontwikkelen..
We krijgen nieuwe afzetkanalen voor producten uit de bewerking van slooppuin en tevens verbeteren we hiermee de CO2-prestatie van onze bedrijven.