Grondverzet plan Belvedere ’s-Hertogenbosch

Gubbels Infra en Milieu is al jaren actief betrokken bij de diverse ontwikkelingen in het gebied “het Paleiskwartier” te ’s-Hertogenbosch. Zo hebben we  in het verleden diverse oude opstallen gesloopt, bodemsaneringen uitgevoerd en al het nodige groot grondverzetwerk uitgevoerd t.b.v. de diverse bouwprojecten en ontwikkelingen in dit gebied.

Medio 2017 heeft Gubbels Infra en Milieu B.V. weer een dergelijk deelproject aangenomen in opdracht van partner KWS Infra, die als dochterbedrijf van Volker Wessels indirect onderdeel uitmaakt van de ontwikkelcombinatie Paleiskwartier. Dit project betreft het uitgraven van een grote bouwput t.b.v. een dubbellaags parkeerkelder in combinatie met 149 appartementen. De benodigde ontgraving bedraagt totaal ca. 38.000m3 waarbij dochteronderneming GRzN zorg draagt voor de afvoer en acceptatie van de vrijkomende materialen. Verder bestaat het project uit de nodige bouwplaatsvoorzieningen, afvoer en acceptatie van boorspecie en het benodigde detailgrondwerk t.b.v. liftputten, poeren etc. Door de goede onderlinge samenwerking van de verschillende Gubbels Bedrijven is al het vrijgekomen zand  bij ontgraving afgevoerd naar het nieuw te realiseren industrieterrein in Waalwijk, waar dit materiaal direct verwerkt is in de ophoging van verschillende percelen.