Grond in zicht

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. (GRzN BV) gaat over tot een volledige digitalisering van het grond-, afval- en productstromenbeheer binnen haar inrichtingen in Helvoirt, Vught en Udenhout.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma “GrondInzicht”.

D.m.v. het softwareprogramma “GrondInzicht” worden partijen grond en afvalstromen in- en uitgewogen. Deze partijen worden gevisualiseerd en zijn altijd, vanaf het moment van acceptatie tot aan bewerking/afvoer op de locaties traceerbaar.

“GrondInzicht” is afgestemd op de gestelde voorwaarden en eisen van de BRL 9335, 7500 en Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Alle kwantiteit en kwaliteit gegevens van partijen grond of afvalstromen worden digitaal in GrondInzicht vastgelegd. Nog meer transparantie is voor GRzN BV zeer belangrijk.

Indien u meer informatie wenst omtrent het programma “GrondInzicht” kunt u altijd contact met ons opnemen.