Energieweg te Oosterhout

Gubbels heeft in Oosterhout een bodem- en grondwatersanering uitgevoerd op het voormalige Walon terrein. Het verontreinigde water is gereinigd met behulp van een olie- en benzineafscheider en een striptoren. Het gereinigde water is geloosd in een door Gubbels aangelegde infiltratievijver.