De Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot

Van februari tot en met mei 2013 heeft Gubbels, in samenwerking met GRzN, een nieuwe invulling mogen geven aan een voormalige slooplocatie in opdracht van Dienst Vastgoed Defensie, directie Zuid. Deze voormalige slooplocatie ligt op het terrein van de Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot.

In het ontwerpstadium werden in de bodem her en der verontreinigingen aangetroffen, daarom heeft Gubbels deze gesaneerd zodat door middel van een duurzame verharding en leeflaag een nieuw parkeerterrein aangelegd kon worden.

De werkzaamheden op dit project bestonden uit:
– Het verwijderen van ca. 22 are
begroeiing en bos;
– Het saneren, afvoeren en accepteren
van ca. 10.000 ton verontreinigde
grond;
– Het aanleggen van ca. 500 m1
hoofdriool en 250 m1 detailriolering;
– Het aanbrengen van ca. 5600 m2
funderingsmateriaal (zand /
menggranulaat);
– Het aanbrengen van ca. 5600 m2
elementenverharding;
– Het plaatsen van openbare verlichting
incl. het aanleggen van
voedingskabels;
– Het aanbrengen van diverse
groenvoorzieningen.