CO2-Footprint

CO₂ prestatieladder niveau 3!
Sinds voorjaar 2014 is Gubbels officieel in het bezit van CO₂certificaat niveau 3. De footprint van 2013 heeft er toe geleid dat wij de CO₂prestatieladder op niveau 3 konden instromen. De CO₂prestatieladder is een tool om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot het reduceren van hun CO₂uitstoot. In praktijk betekend dit voornamelijk energie besparen, efficiënt (her)gebruik van materialen en het gebruik van ‘groene’ duurzame energie. Het uitgangspunt van de CO₂prestatieladder is dat de inspanningen worden beloont bij het gunnen van opdrachten. Met name bij EMVI wordt vaak naar deze CO₂prestatieladder gevraagd. Een hogere score op de ladder kan bijvoorbeeld worden beloont, in de vorm van een ‘fictieve’ korting op de inschrijfprijs.

CO2-certificaat

Hoe ziet de CO₂uitstoot van Gubbels er uit?
Gubbels heeft inmiddels geïnventariseerd dat er in het jaar 2015, ca. 2600ton CO₂heeft uitgestoten. Het brandstofverbruik voor het wagenpark is daarbij de grootste verbruiker. Daarom zijn er voor de komende jaren reductiedoelstellingen opgesteld:

Hoofddoelstelling: De doelstelling van Gubbels is om op 31 december 2019 een CO₂reductie van 10% op de totale brandstof hebben gerealiseerd ten opzichte van het basisjaar (2013).

Voortgangsrapportage en energiebeleid – Mrt. 2018

Voortgangsrapportage 2017

Voortgangsrapportage 2016

Dit document bevat de 4 invalshoeken

A. Inzicht  – emissie rapportage
B. CO2 reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen).
C. Transparantie
D. Participatie