Certificaten

Certificering biedt nét dat stukje extra zekerheid.

Omdat wij veel waarde hechten aan de kwaliteit en het niveau van onze werkzaamheden, voldoen wij aan een groot aantal certificeringen.

Uiteraard geven wij de voorkeur aan resultaten in de praktijk, maar graag benadrukken we dit met de juiste onderstaande certificaten.

Gubbels Beheer B.V.

ISO9001:2015
VCA**
CO2 prestatieladder niveau 5

Gubbels Infra en Milieu B.V. en Gubbels Sloop en Asbestsanering B.V.

Procescertificaat Asbestverwijdering
SVMS-007

BRL7000 Uitvoering van (water)bodemsanering

BBC – Brabant BreCom B.V.

BRL2506 KOMO Kwaliteitsverklaring
BRL2506 NL-BSB Productcertificaat

BRL2506 KOMO Productcertificaat

GRZN – Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.

BRL7500
BRL9322
BRL9335