Centrumplan West, Raadhuisstraat te Vught

Voor de aanleg van het Centrumplan West in Vught heeft Gubbels van juni 2012 tot en met december 2012 diverse werkzaamheden uitgevoerd. Dit in opdracht van Dura Vermeer.

De werkzaamheden bestonden uit:
– aanbrengen van 1.660 m2
stelconplaten voor het bouwverkeer;
– het egaliseren van 6.800 m2 terrein;
– opschonen bouwput en afvoeren
boorspecie/grout á 1.100 m3;
– ontgraven en aanvullen van poeren,
liftputten en vloerverzwaringen;
– diverse bijkomende werkzaamheden.

Op deze locatie worden een parkeergarage, ongeveer 200 appartementen en diverse winkels gebouwd.