Sloopwerken

Gubbels wegenbouw en sloopwerken BV heeft een lange ervaring heeft op het gebied van sloopwerken en asbest saneren. Ervaren, vakbekwaam personeel en modern materieel stelt ons in staat om duurzaam en veilig te slopen. Vooraf aan elke sloopklus wordt het asbesthoudende materiaal gesaneerd. Vanzelfsprekend is Gubbels in het bezit van het certificaat Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS-007), het certificaat asbest saneren SC 530 en het veiligheids certificaat VCA**.

De zogenaamde circulaire economie is bij ons vanzelfsprekend. De vrijkomende materialen zoveel als mogelijk op het werk scheiden en sorteren of demonteren voor direct hergebruik of als het niet anders kan recyclen. Gebouwen zien wij als grondstof banken. Puin wordt op het werk of op een van onze drie locaties gebroken met onze mobiele puin breek installatie.
Recyclinggranulaten zijn, uit oogpunt van duurzaamheid, zeer gewaardeerde secundaire grondstoffen die wij bij voorkeur zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Een voorbeeld daarvan is het toepassen van betongranulaat in betonmortel ter vervanging van zand en grind.

GEPLAATST OP: 30-11-2017
GEPLAATST OP: 20-11-2012
GEPLAATST OP:
GEPLAATST OP: