Bermverlaging

Aquaplaning leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. Een probleem waar Nederlandse beheerders van rijks- en gemeentewegen mee te maken hebben.
Wanneer de berm hoger ligt dan het wegdek kan het water niet afgevoerd worden en blijft de rijbaan nat. Door verwijdering van begroeiing op het wegdek en verlaging van de bermen wordt de waterafvoer weer verbeterd.
Sinds kort biedt Gubbels hiervoor een oplossing. Door de inzet van specialistisch materieel (bermverlager) wordt in één werkgang de berm tot de gewenste hoogte verlaagd, de overbegroeïng verwijderd en de zijkant van de rijbaan schoon geveegd. Voor deze bermverlager vormen obstakels zoals wegmeubilair, bomen e.d. geen probleem. Tevens is de overlast voor de overige weggebruikers op deze manier minimaal in tegenstelling tot het verlagen van bermen met hydraulische graafmachines of ander materieel. Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. (GRzN), onderdeel van Gubbels, kan binnen het kader van het Besluit Bodemkwaliteit voor de afzet van de vrijgekomen grond zorgen.

Grond-, weg- en waterbouw
Grondbank
Sloopwerken
Bodemsanering
Immobiliseren
Asbestsanering
Recycling