Asbestsanering

Sinds 1 februari 1992 gelden voor het slopen of verwijderen van asbesthoudende materialen strenge voorschriften. Deze werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door bedrijven die in het bezit zijn van het procescertificaat asbestverwijdering SC-530.
Gubbels is in het bezit van dit certificaat.

Bij het saneren van asbesthoudende materialen heeft bij ons de veiligheid voor mens en milieu de hoogste prioriteit. Om dit te waarborgen zijn onze medewerkers DAV-gecertificeerd (Deskundig Asbest Verwijderaar) en staan zij onder toezicht van een gecertificeerde DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop).

De verplichte eindcontrole door een onafhankelijk, SC-540 gecertificeerd onderzoeksbureau garandeert dat de asbesthoudende materialen volledig en op de juiste wijze verwijderd zijn. De opdrachtgever ontvangt een kopie van het inspectierapport.

Het gesaneerde asbesthoudend afval voeren wij af, in speciale van depotbags voorziene container, naar een door de overheid erkende stortplaats.

Grond-, weg- en waterbouw
Grondbank
Sloopwerken
Bodemsanering
Immobiliseren
Recycling
Bermverlaging

GEPLAATST OP: 30-11-2017