BRM Spoorzone BoZ

In opdracht van de gemeente Bergen op Zoom is Gubbels Wegenbouw & Sloopwerken medio oktober 2016 gestart met het bouwrijpmaken van het project “Spoorzone” te Bergen op Zoom. Het project omvat het bouwrijpmaken van een voormalig rangeerterrein wat heringericht gaat worden voor de bouw van o.a. een politiebureau en een uitbreiding van een parkeerterrein van de naastgelegen Rabobank. Ook bij dit project komen de verschillende disciplines van de Gubbels Bedrijven weer mooi bij elkaar. Zo zijn er lopende het project diverse asbest- en oliespots onder de BRL7001 gesaneerd waarbij de vrijkomende niet-toepasbare grond ingenomen is door GrZN voor verdere reiniging. De puinhoudende bovengrond is ter plaatse gezeefd onder de BRL 7510 waarbij het vrijkomend ballastmateriaal en puin ter plaatse door BBC is gebroken voor hergebruik onder de toekomstige wegen en parkeerplaatsen. Verder omvat het project het aanleggen van een compleet infiltratiestelsel, aanleg van alle verhardingen, plaatsen van hekwerken & openbare verlichting en de complete groenvoorziening.