Brabantialaan te Waalre

Medio april 2012 is Gubbels in opdracht van de woningstichtingen Wooninc en Aert Swaens gestart met een omvangrijk bodemsaneringsproject in Waalre. Het project betreft het saneren en bouwrijp opleveren van het terrein waar in het verleden Brabantia vele jaren huishoudelijke artikelen geproduceerd heeft.

Het project betreft het saneren en afvoeren van 6.500 m3 verontreinigde grond.

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. (GrZN) is de acceptant en verwerker van de verontreinigde grond.

Film: bodemsanering te Waalre