Bouw distributie centrum Decathlon Tilburg

Net voor de bouwvak, nadat de collega’s van Gubbels S&A met enorme inzet de sloop van de bestaande opstallen gereed hadden, is Gubbels Infra & Milieu in opdracht van Heerkens van Bavel Bouw gestart met het bouwrijp maken van het terrein ten behoeve van de realisatie van een nieuw distributiecentrum.

Op dit terrein van ruim 42.000m2 groot, wordt door Gubbels al het benodigde grond-, riolerings- en straatwerken uitgevoerd. Ook dit project is weer een prachtig voorbeeld van de synergie tussen de verschillende disciplines van de Gubbels bedrijven;

  • Gubbels Sloop en Asbestsanering heeft de complete locatie ontmanteld;
  • BBC heeft alle vrijkomende puin ter plaatse gebroken ten behoeve van hergebruik als funderingslagen onder toekomstige vloeren en verhardingen;
  • GRzN heeft gezorgd voor alle te leveren bouwstoffen zoals zand, drainzand, straatzand etc. 
  • Gubbels Infra en Milieu voert het complete bouw- en woonrijp maken uit.