Bestek bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein

Bestek bouw- en woonrijp maken bedrijventerrein, Groenewoud fase 2 te Drunen

In opdracht van het college burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden zijn wij eind februari gestart met de uitvoering van het bestek fase 2. Het werk is gelegen op en nabij bedrijventerrein Groenewoud en verdeeld over meerdere percelen.

Historie
Bedrijvenpark Groenewoud I is ontstaan uit de voormalige fabriek van Lips. In 1939 heeft Max Lips een ijzergieterij in ‘s-Hertogenbosch overgenomen en naar het terrein in Drunen verplaatst. De ijzergieterij werd tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor het gieten van kerkklokken.

In de jaren na de oorlog bouwde Max Lips junior het bedrijf uit tot scheepsschroevenfabriek. Vanuit Lips Scheepsschroeven is in 1960 Lips Drunen Metaal opgezet. Deze fabriek produceerde messingstaven en -buizen. In 1982 is dit bedrijf afgesplitst en zelfstandig voortgezet onder de naam LDM.

Sinds 2004 maakt dit bedrijf onderdeel uit van het Finse bedrijf OutoKumpu. De scheepsschroeven- fabriek kwam na een aantal overnames in 2002 in handen van de huidige eigenaar, het Finse bedrijf Wärtsilä. In 1968 is Lips Aluminium opgericht. Dit bedrijf produceerde onder andere aluminium profielen. In 1974 heeft Lips zijn aandelen verkocht aan het Amerikaanse Alcoa en Elkem. In 2007 is het terrein verkocht aan Sapa Profiles, een joint venture tussen Alcoa en het Scandinavische Sapa.

In 2010 is een gedeelte van het terrein van Sapa Profiles en een gedeelte van het terrein van Wärtsila
verkocht aan de gemeente Heusden.

Actueel
Het noordelijke deel van het terrein is in gebruik als bedrijventerrein. Er zijn inmiddels meerdere bedrijven op gevestigd waarvan LDM, Sapa en Wärtsilä de belangrijkste zijn. Het zuidelijke terreindeel ligt grotendeels braak. In de linkerbovenhoek van dit terreindeel bevindt zich het bedrijf Phoenix.

Op het zuidelijke terreindeel is in de ondergrond vormzand aanwezig. Dit vormzand is afkomstig van de bedrijfsprocessen van Lips en bestaat uit grote brokken samengekit zand. Het vormzand en de aanhangende grond zijn sterk verontreinigd met zware metalen. In het vormzand komen ook bijmenging met puin voor. De maximale diepte van het depot bedraagt circa 2,4 m-mv. De omvang van het depot is geraamd op 51.000 m3.
Als gevolg van de historische activiteiten ter plaatse van Bedrijvenpark Groenewoud I, is in het diepe
grondwater een grootschalige grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) ontstaan. De verontreiniging is ontstaan uit meervoudige bronnen van de voormalige Lips fabrieken.De brongebieden bevinden zich op de terreinen van vier eigenaren, respectievelijk Wärtsilä, LDM, Sapa en de gemeente Heusden.

In het bestek zijn dan ook meerdere milieutechnische maatregelen opgenomen voor het werken in deze verontreinigingen en dienen de werkzaamheden conform de voorschriften te worden uitgevoerd..

Bestek
De werkzaamheden omvatten o.a.;
– Opruimingswerkzaamheden;
– Saneringswerkzaamheden van asbesthouden grond, verontreinigd slib, vormzand en vormpuin;
– Grondwerk;
– CE onderzoek;
– Aanbrengen van rioleringen en duikers;
– Aanbrengen van funderingslagen;
– Aanbrengen van elementen- en asfaltverharding;
– Tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen;
– Overige werkzaamheden zoals openbare verlichting, egaliseren, zaaien etc.

De werkzaamheden worden in nauw overleg met gemeente en aanliggende bedrijven uitgevoerd. De bedrijfsprocessen met name het intern transport mogen geen hinder ondervinden van de door ons uit te voeren werkzaamheden. Met grote regelmaat wordt de veiligheid voor het bedrijfsverkeer, leveranciers, gemotoriseerd verkeer, medewerkers, fietsers en voetgangers besproken en worden de maatregelen hierop afgestemd.
Momenteel zijn we volop bezig met de grond- en saneringswerkzaamheden. Hierbij maken we gebruik van een groot deel van ons materieel zoals rupskranen, bulldozer, loaders, tractoren met kippers. Deze zijn speciaal uitgerust met filters voor het werken onder saneringscondities.
Daarnaast zijn de diverse percelen voorzien van deco units, borstelplaatsen en is het werkterrein geheel afgezet en voorzien van bebording. Het project dient eind 2017 te zijn uitgevoerd.