Bedrijfslocaties

Locatie Helvoirt Nieuwkuijkseweg 2

Het hoofdkantoor van Gubbels is gevestigd aan de Nieuwkuikseweg 2 te Helvoirt. Op deze locatie staat een sorteerloods, vindt puinrecycling plaats en staat de centrale werkplaats van waaruit het onderhoud aan het materieel wordt verricht.

Locatie Vught Nieuwkuijkseweg

Locatie is ongenummerd. Dit terrein is ingericht voor be- en verwerking van grond- en reststoffen. De oppervlakte van ca. 40.000m2 is geheel vloeistofdicht verhard en ingedeeld in vakken voor de (tijdelijke) opslag van (verontreinigde) grond en reststoffen.

Op deze locatie is vooral opslag van containers, bouwmaterialen en andere, primair her te gebruiken, materialen.

Locatie is ongenummerd. Evenals locatie Vught (Nieuwkuijkseweg) is de locatie in Bergen op Zoom ingericht voor be- en verwerking van grond- en reststoffen. Vanaf media november 2017 huurt Gubbels Bedrijven een deel van de voormalig stortplaats van Attero, zo’n 20.000m2. Een groot gedeelte van het terrein is vloeistofdicht verhard en ingedeeld in vakken voor de (tijdelijke) opslag van (verontreinigde) grond en reststoffen.