Bedrijfsinfo

Algemeen:
Gubbels is een in 1958 opgericht familiebedrijf dat zich presenteert als een allround organisatie met ongeveer 65 vaste medewerkers. Gubbels is werkzaam in de aannemers-, transport- en handelsbranche en is gevestigd in Helvoirt. De activiteiten van Gubbels bestaan onder andere uit:

 • het aannemen en uitvoeren van grond-, sloop-, water- en wegenbouwkundige werken;
 • het aannemen en uitvoeren van asbest- en (water)bodemsaneringen;
 • het transport van bouw- en sloopafval, zand e.d.;
 • (mobiele) (puin)recycling;
 • Het leveren en aanbrengen van Krinner funderingspalen;
 • Het uitvoeren van vijzelwerk en verplaatsingstechnieken;
 • de handel in (brand)schadepartijen en bouwmaterialen;
 • de inname, het bewerken en afzetten van grond en reststoffen;
 • het sorteren van bouw- en sloopafval.

Gubbels heeft de volgende werkmaatschappijen:

 • Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken BV;
 • Gubbels Recycling en Transport B.V.
 • Gubbels Handelsonderneming B.V.
 • Grond- en Reststoffenbank Zuid Nederland B.V.
 • Brabant BreCom B.V.
 • Gubbels Cleaning Services Helvoirt B.V.

Locaties:
Gubbels opereert vanuit drie locaties in Noord-Brabant. Het kantoor van Gubbels is gevestigd aan de Nieuwkuikseweg 2 te Helvoirt. Op deze locatie, met een oppervlakte van 15.000m2, staat een sorteerloods, vindt puinrecycling plaats en staat de centrale werkplaats van waaruit het onderhoud aan het materieel wordt verricht.

Daarnaast kent de organisaties nog een locatie aan de Nieuwkuijkseweg in Vught welke op 27 mei jl. officieel heropend is na een uitbreiding van 17.000m2 naar 45.000m2. Dit terrein is ingericht voor be- en verwerking van grond- en reststoffen. De oppervlakte is geheel vloeistofdicht verhard en ingedeeld in vakken voor de (tijdelijke) opslag van (verontreinigde) grond en reststoffen

Tot slot bevindt de derde locatie zich aan de van Ginnekenweg 12 te Udenhout met een totale oppervlakte van 70.000m2 waarvan 5.000m2 binnen opslag. Op deze locatie is vooral opslag van containers, bouwmaterialen en andere, primair her te gebruiken, materialen.

Adres gegevens kantoor:
Vestiging: Nieuwkuijkseweg 2, 5268 LE Helvoirt
Postadres: Postbus 18, 5268 ZG Helvoirt
Telefoon: 0411 – 64 19 80
Fax: 0411 – 64 30 72
E-mail: info@gubbels.nl