Asbestsanering

Procescertificaat asbestverwijdering

Sinds 1 februari 1992 gelden voor het verwijderen van asbesthoudende materialen strenge voorschriften.
Deze verwijderingswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door bedrijven die in het bezit zijn van het procescertificaat asbestverwijdering.Gubbels Sloop & Asbestsanering B.V. is in het bezit van het procescertificaat asbestverwijdering en heeft jarenlange ervaring met het op een veilige en juiste wijze verwijderen van asbest.

Bij het saneren van asbesthoudende materialen heeft bij ons de veiligheid voor mens en milieu de hoogste prioriteit. Om dit te waarborgen zijn onze medewerkers DAV-gecertificeerd ( Deskundig Asbest Verwijderaar) en staan zij onder toezicht van een gecertificeerde DTA-er ( Deskundig Toezichthouder Asbestsloop).

Controle

De verplichte eindcontrole conform de NEN 2990 welke uitgevoerd wordt door een onafhankelijk, geaccrediteerd laboratorium garandeert een asbest veilige omgeving nadat de verwijderingswerkzaamheden zijn afgerond.
Na de eindcontrole ontvangt de opdrachtgever een kopie van het inspectierapport.

Het gesaneerde asbesthoudend afval voeren wij af in speciale, met depot Bags voorziene containers naar een door de overheid erkende stortplaats.

 

Heeft u vragen over asbest of wilt u een offerte voor een sanering opvragen? Bel met 0411-641980 of mail naar asbest@gubbels.nl