Aanleg bouwweg RMI terrein Bergen op Zoom

Projectlocatie: Bergen op Zoom
Project: Aanleg bouwweg RMI terrein
Uitvoering: Gubbels Infra & Milieu
Status: Gereed november 2018

Gubbels Infra en Milieu heeft in opdracht van de Gemeente Bergen op Zoom de aanleg van een nieuwe weg gerealiseerd.

Deze weg fungeert als bouwweg voor toekomstige bedrijven en is tevens een fietsroute richting de onlangs aangelegde Waterschans.

Een verontreinigde grondlaag op de diepte van het nieuwe riool is ontgraven en afgevoerd naar TOP de Kragge. Tevens hebben we vanaf de Kragge zand en menggranulaat geleverd ten behoeve van grondverbetering onder het riool en de fundering van de asfaltconstructie. Een mooie combinatie van de diverse specialismen van Gubbels Bedrijven. Het nieuwe riool bestaat uit een gescheiden stelsel van infiltratie betonriool en PVC.

Een namens Gemeente Bergen op Zoom naar tevredenheid afgerond project waar we op 15 november 2018 de “Rebbens-Alleeh” feestelijk hebben geopend.