Immobiliseren

Toepassing
Gubbels en Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. hebben het product Indumix® ontwikkeld. Indumix® is een creatieve oplossing voor het verantwoord hergebruiken van secundaire en tertiaire bouwstoffen, verontreinigde grond en industriële reststoffen. Het product is innovatief, duurzaam en kostenbesparend. Gubbels biedt met Indumix® maatwerk en een hoogwaardige totaaloplossing.

Kwaliteit
Indumix®-producten worden onderworpen aan strenge civieltechnische en milieutechnische kwaliteitscontroles. Indumix®-producten worden geleverd onder KOMO productcertificaat BRL 9322 “” cementgebonden minerale reststoffen voor toepassing in gebonden fundering in de GWW””.
Vooraf, maar ook tijdens de productie van het immobilisaat, worden monsters genomen en getest op fysisch/technische eigenschappen, zoals druk-, buig- en treksterkte, vervorming en duurzaamheid (bestendigheid tegen nat/droog- en vorst/dooiwisselingen). Ook de milieuhygiënische eigenschappen (samenstelling en uitloging van chemische componenten) worden getest.

Grond-, weg- en waterbouw
Grondbank
Sloopwerken
Bodemsanering
Asbestsanering
Recycling
Bermverlaging