Grond- en reststoffenbank

Het (tijdelijk) opslaan, bewerken en herbestemmen van grond- en reststoffen vormt de hoofdactiviteit van Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V.

Partijen (verontreinigde) grond, bagger en of reststoffen kunnen op elk moment bij GRzN B.V. worden aangeboden, ongeacht de omvang van de partij en de beschikbare analysegegevens.

De bovengenoemde grondbankactiviteiten zijn aan strikte regels gebonden. In het verlengde van een speciale vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer zijn diverse proces- en productcertificaten verplicht . Deze certificaten gelden voor het accepteren van partijen, het opbulken, het depotbeheer, het zeven van grond, het rijpen van bagger, het reinigen van grond, het samenstellen van grondmengsels, het opwaarderen van de civieltechnische kwaliteit en het immobiliseren.

Vanzelfsprekend beschikt GRzN B.V. over alle vereiste vergunningen en certificaten.

Grond-, weg- en waterbouw
Sloopwerken
Bodemsanering
Immobiliseren
Asbestsanering
Recycling
Bermverlaging