Bermverlaging

Water op de weg leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. Zo heeft aquaplaning soms ernstige ongelukken tot gevolg. Een probleem waar Nederlandse wegbeheerders van rijks- en gemeentewegen mee te maken hebben.

Wanneer de berm hoger ligt dan het wegdek kan het water niet afgevoerd worden en blijft de rijbaan nat. Door verwijdering van over begroeiing op het wegdek en verlaging van de bermen wordt de waterafvoer weer verbeterd.

Sinds kort biedt Gubbels hiervoor een oplossing. Door de inzet van specialistisch materieel (bermverlager) wordt in 1 werkgang de berm op de gewenste hoogte verlaagd, de overbegroeïng verwijderd en de zijkant van de rijbaan schoon geveegd. Voor deze bermverlager vormen obstakels zoals wegmeubilair, bomen e.d. geen probleem. Tevens is de overlast voor de overige weggebuikers op deze manier minimaal in tegenstelling tot het verlagen van bermen met hydraulische graafmachines of overige materieel.

Grond- en Reststoffenbank Zuid-Nederland B.V. (GRzN), onderdeel van Gubbels, kan binnen de kader van het Besluit Bodemkwaliteit voor de afzet voor de vrijkomende grond zorgen.

Grond-, weg- en waterbouw
Grondbank

Sloopwerken

Bodemsanering

Immobiliseren

Asbest